(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

  • Đập hộp nguyên, mới 100%
  • Web xe đạp chính thức tại Nhật Bản:  https://www.maruishi-cycle.com
  • Thương Hiệu hơn 124 năm phát hành từ Yokohama Nhật Bản (từ năm 1894)
  • Xe dành cho thị trường nội địa Nhật Bản
  • Chất lượng và tiêu chuẩn tại Nhật Bản